วัดโพธิ์ชัย
เป็นที่พระอารามหลวงและเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใส ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคายและอยู่ในเขตเทศบาล เมืองหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย