การแสดงความคิดเห็นต่อกรณีศึกษาเรื่อง............

***** เขียนแสดงความคิดเห็นลงในส่วนของเนื่้อหา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จริยธรรมของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ความเห็น (0)