คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตรความเห็น (1)

เป็นตัวอย่างการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่ดีมากเล่มหนึ่งครับ (๘๓ หน้า) ขอบคุณครับ