ส่วนประกอบของหู

หูแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ หูชั้นนอก,หูชั้นกลาง,หูชั้นใน

หูชั้นนอก ประกอบด้วยใบหู ช่องหูชั้นนอก และแก้วหู ผิวหนังใบ หูยื่นเข้าไปบุช่องหูชั้นนอกและแก้วหู แก้วหูเป็นเยื่อบางมาก รูปร่าง เกือบเป็นวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๘-๙ มิลลิเมตร หนา ประมาณ ๐.๑ มิลลิเมตร

หูชั้นกลาง เป็นโพรงอากาศขนาดเล็กติดต่อกับโพรงอากาศมาส ทอยด์(mastoid cavity) หลังหู มีช่องติดต่อกับบริเวณคอหลัง จมูกโดยท่อยู่สเตเชียน (eustachiantube) ในหูชั้นกลางมีกระดูก น้ำเสียง ๓ ชิ้น คือ ค้อน ทั่ง และโกลน ติดต่อจากแก้วหูไปที่ ช่องรูปรี(oval window) ในหูชั้นกลางทั้งหมดบุด้วยเยื่อเมือก

หูชั้นใน มีอวัยวะประสาทสัมผัส ๒ อย่างฝังอยู่ในกระดูกที่แข็งแรง มาก คือ อวัยวะรูปหอยโข่ง (cochlea) ท าหน้าที่รับเสียง และอวัยวะ หลอดกึ่งวง (semicircular canal) ท าหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัว ในหู ชั้นในมีหน้าหล่อเลี้ยงอวัยวะสัมผัสทั้งสองเป็นระบบเดียวกัน และ ติดต่อถึงกัน หูชั้นในมีช่องเปิดเข้าหูชั้นกลาง ๒ อัน คือ ช่องรูปรีซึ่ง มีฐานของกระดูกโกลนปิดอยู่โดยมีเยื่อบางๆ ยึดไว้ และช่องรูปกลม (round window) ซึ่งมีเยื่อบางๆ ปิดไว้ ช่องทั้งสองเป็นตำแหน่งให้ เสียงเข้าออกหูชั้นใน และป้องกันไม่ให้หน้าหล่อเลี้ยงหูชั้นในไหล ออกมาด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmpprepความเห็น (0)