วันที่ 68 Bad teacher 17082556

Bad teacher คำนี้ คงเหมาะกับเรามาก ความรู้สึกเหมือนคนใกล้ตาย ที่ความอยากเป็นครูมันแผ่วลงทุกที ถ้าถอดเครื่องช่วยหายใจเราก็คงตาย
วันนี้ เป็นวันที่ 68 ที่ได้มาทำงานในโรงเรียน ได้ฝึกสอน สิ่งที่ผ่านมา สอง เดือน ไม่ได้ช่วยให้เราเหมาะที่จะเป็นครูเพิ่มเลย
บันทึกข้อความครั้งที่ 4 อุบัติเหตุในห้องเรียน ย้อนกลับไปอีก 3 บันทึก บันทึกครั้งที่ 3 ทะเลาะวิวาท บันทึกครั้งที่ 2 อุบัติเหตุในห้องเรียน บันทึกครั้งที่ 1 เด็กก้าวร้าวต่อครูผู้สอน 4/68 เหตุการณ์ร้าย ๆ 4 ครั้ง ในรอบ 2 เดือน มันทำให้เรากลับมาคิดว่า เราเหมาะที่จะเป็นครูหรือเปล่า เส้นชีพจรเริ่มตรงทุกที นี่เรามาอยู่ในจุด ๆ นี้ได้ยังไงกันนะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจันทร์จิรา วงค์กา (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)