160817-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด T – Treble & triple

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Treble & triple

(LDCE) อ้างว่าทั้ง “Treble” และ “Triple” เป็น Pre-determiner

ใช้เป็น Adj. และ กริยา ในความหมายเดียวกันว่า

“มีจำนวน/ขนาด ที่เพิ่มมากขึ้นเป็นสามเท่า”

‘They sold the house for treble the amount they paid for it.’

‘Their profits have trebled in the last two years.’

‘The triple world champion’

‘The rail system has triple the average number of accidents.

โดยใช้ “Treble” ใน BrE และใช้ “Triple” ใน UsE

อีกความหมายของ “Treble” เมื่อใช้เป็น นามและ Adj. คือ ระดับเสียงที่เพิ่มสูงขึ้น


(DPWE) อ้างว่า มีการใช้ “treble” ส่วนใหญ่กับนัยทางดนตรี มากกว่า

และให้ตัวอย่าง วลี ที่รวมด้วย “triple time” “triple threat” “Triple Alliance”

“triple measure” “Triple Entente” “triple rhyme” และ “triple-decker


Dictionary.com สะกดคำอ่าน “TREBLE” ว่า “treb-uh l”

และคำอ่านของ “TRIPLE” ว่า “trip-uh l”


(KEMD) ให้คำแปล “Treble” และ “Triple”

เมื่อเป็น Adj. = “สามเท่า” (ขนาด/จำนวน)

‘He earns treble what I do.’

‘He received triple wages of all his extra work.’

และ “ประกอบด้วยสามส่วน”

‘A triple agreement.’

เมื่อเป็น กริยา หมายถึง “เป็นสามเท่า”

‘He trebled his earning.’

‘His income tripled in ten years.

เมื่อเป็น นาม หมายถึง “จำนวนสามเท่า”

‘If you work the bank holiday, you will be paid triple.’


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)