ส่งเสริมการอ่าน

three p
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ณ โรงเรียนศรีบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เป้าหมาย นักเรียนระดับประถมศึกษา ๕ - ๖


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัยความเห็น (0)