ลายเส้นสมพาส พระอาจารย์เป้า ญาณปัญโญ

ลายเส้น "สมพาส" เบียดก่ายรัดรึง จากวัดพระทรง โดย พระอาจารย์เป้า ญาณปัญโญ ช่างศิลป์แห่งเมืองเพชรบุรี งามสมคุณค่ากับบรมครูในสาขาจิตรกรรมไทย สมัยรัชการที่ 5 นับเป็นเรื่องปกติที่เราจะเห็นภาพสมพาส การเข้าพระเข้านางแบบนี้ในศาสนสถาน ปรากฎทั้งภาพกาก (วิถีชีวิตทั่วไป) ภาพวิถีชีวิตคนในวัง ภาพจากนิทาน เป็นต้น ภาพที่แสดงโลกียะเช่นนี้มีโดยรอบเพื่ออธิบายความเป็นธรรมดาของโลก

ภาพเผยแพร่โดย ล้อม เพ็งแก้ว คอลัมส์ในวงเล่า หน้า 71 ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 37 ฉบับที่ 7 เดือน พฤษภาคม 2558

วาทิน ศานติ์ สันติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศิลปกรรมไทยความเห็น (0)