วันที่ 60 มาทำสื่อโมบายคำใช้ บรร (11/08/2559)

หลังผ่านกิจกรรมวันแม่ของโรงเรียนมาแล้ว วันนี้ก็เป็นการจัดการเรียนการสอนตามปกติ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันนี้ ฉันได้ให้นักเรียนจัดทำ สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ โมบายคำที่ใช้ บรร โดยแจกกระดาษวงกลมให้นักเรียน ซึ่งกระดาษนั้นได้พับเป็นรอยเพื่อทำเป็นโมบายไว้ แล้วให้นักเรียนคิดหรือค้นหาคำที่ใช้ บรร คนละ 4 คำ เขียนลงในกระดาษของตนเองพร้อมตกแต่งให้สวยงาม แล้วรวมกลุ่มกับเพื่อน 4 คนเพื่อนำกระดาษของตนเองมาติดกับเพื่อน ทำให้ได้โมบายคำใช้ บรรนักเรียนหลายๆคนทำด้วยความตั้งใจและตื่นเต้นที่จะได้ทำโมบายจากกระดาษที่ตนเองเขียนและทำเป็นโมบายด้วยตนเอง แม้จะเป็นเด็กที่ไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือ แต่พอได้ทำอะไรแบบนี้จะตั้งใจทำ และทำออกมาได้เป็นอย่างดี ฉันคิดว่าวิธีนี้ก็น่าจะช่วยให้นักเรียนหลายๆคนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น


เมื่อนำกระดาษมาติดกันจะได้ โมบายคำใช้ บรร ของเด็กๆ ที่เสร็จสมบูรณ์บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราพรรณ บุญเรือง...(ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)