วันที่ 58 เตรียมงานวันแม่แห่งชาติ (9/08/2559)

วันนี้นอกจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามปกติแล้ว ในตอนเย็น คณะครูและนักศึกษาฝึกสอนทุกคน ได้ร่วมกันจัดเตรียมงานวันแม่แห่งชาติ ที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ พร้อมกับงานทำบุญหอประชุมใหม่ของโรงเรียน ซึ่งฉันและเพื่อนๆนักศึกษาได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ตกแต่งสถานที่ จัดดอกไม้ประดับในงาน

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมรับงานที่ครูมอบหมายในวันพรุ่งนี้คือลงทะเบียนผู้ปกครองประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และได้ช่วยกันตั้งโต๊ะเตรียมรับลงทะเบียนไว้ด้วยบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราพรรณ บุญเรือง...(ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)