วันที่ 53 จากกิจกรรมสู่การเรียนรู้ (ดอกบัวคำควบกล้ำไม่แท้) (2/08/2559)

ในชั่วโมงการเรียนรู้วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ฉันและครูพี่เลี้ยงได้ให้นักเรียนเล่นเกม “จำแนกแยกคำ ควบกล้ำแท้หรือไม่แท้” เพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนสามารถจำแนกคำควบกล้ำแท้กับคำควบกล้ำไม่แท้ได้หรือไม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนุกและทำให้มีบรรยากาศในชั้นเรียนที่ดี นักเรียนให้ความสนใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยนอกจากกิจกรรมการเล่นเกมแล้ว ฉันยังได้ใช้ของเล่นที่ฉันเคยเล่นในสมัยเป็นเด็กนักเรียน คือดอกบัวกระดาษที่ใช้ทายคำตามจำนวนที่เพื่อนนับ ฉันนำมาปรับใช้ในการทำชิ้นงานส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องของ คำควบกล้ำไม่แท้ ฉันนำตัวอย่างดอกบัวคำควบกล้ำไม่แท้มาให้เด็กๆดู เด็กนักเรียนบางคนบางคนก็บอกว่าเคยเห็น และทำเป็นเพราะเป็นของเล่น แต่บางคนก็มองว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่ทำให้บรรยากาศในการเรียนรู้ น่าสนใจและตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นเด็กๆทำการพับกระดาษตามที่ฉันสาธิต แล้วให้เขียนคำควบกล้ำไม่แท้ลงไปพร้อมตกแต่งให้สวยงาม ผลงานชิ้นนี้นอกจากเด็กจะได้ความรู้แล้วยังได้เล่นไปพร้อมๆกันด้วย


และในตอนเย็นของวันนี้ก็เป็นวันที่ 2 การทำวิจัยในชั้นเรียนในการแก้ปัญหา การอ่านและเขียนไม่คล่อง ซึ่งนักเรียนทั้ง 5 คนก็ได้ทำแบบฝึกเขียนพยัญชนะไทยและฝึกอ่านพยัญชนะไทย เพราะยังอ่านบางตัวไม่ได้ อาทิตย์นี้จึงเป็นการฝึกเรื่องของพยัญชนะทั้งอาทิตย์ ในตอนเย็นซึ่งฉันจะทำการสอนเสริมร่วมด้วยบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราพรรณ บุญเรือง...(ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)