​พุทธศาสนาในเมียนมาร์เมื่อเมียนม่าร์เข้าใจในความจริง

คนก็ยิ่งรักพระศาสนา

ความสงบสุขได้แต่ไรมา

ปรารถนาให้เป็นไปเช่นนั้น


ยกพระพุทธให้เห็นเป็นที่หนึ่ง

ยกพระธรรมงามซึ้งจึงสุขสันติ์

ยกพระสงฆ์ให้เห็นเป็นสำคัญ

ไตรรัตน์นั้นปกเกล้าของชาวไทย


ประดุจดังดวงแก้วประดับเด่น

ยามยากเข็ญส่องทางสว่างไสว

ยังเอิบอาบซาบซึ้งติดตรึงใจ

รักษาไว้ให้มั่นกตัญญู


บริษัททั้งสี่ที่เห็นค่า

ช่วยรักษาให้คงดำรงอยุ่

เมื่อพระสงฆ์นำหน้าพากันดู

ควรเร่งช่วยอุ้มชูรู้เท่าทัน


พาหิรชนรอบทั่วขอบเขต

เกิดกิเลสมากมายมุ่งหมายมั่น

มาวางแผนผลาญเผาแย่งเผ่าพันธุ์

วางเป็นขั้นเป็นตอนก่อนยึดเมือง


ไฟความโลภระเริงเปลวเพลิงโรจน์

ไฟความโกรธโหดร้ายหลากหลายเรื่อง

ไฟความหลงร้อนรนจนเปล่าเปลือง

รีบปลดเปลื้องเปลวไฟอย่าให้ลาม


โสภณ เปียสนิท

บันทึกตัวอย่างการปกป้องพระศาสนาที่เมียนมาร์ สค.2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมรสบทกวีความเห็น (0)