"เริ่มสนิท" 30 พฤษภาคม 2559

ตั้งแต่เปิดเทอมมาก็เพิ่งจะเริ่มจำหน้านักเรียนของตัวเองได้แต่ก็ยังไม่รู้จักชื่อครบทุกคน โดยเฉพาะห้องป.1/3 เพราะเป็นครูประจำชั้นและได้เห็นหน้านักเรียนตลอด แต่ห้องป.1/4 จะรู้จักเป็นบางคนโดยเฉพาะนักเรียนที่เป็นตัวแสบประจำห้อง แต่สำหรับนักเรียนแล้วจะรู้จักครูกันทุกคนแบบว่าเห็นครูเดินไปที่ไหนก็มักจะเรียกชื่อตลอดแล้วก็จะเริ่มเข้าหาและทำความสนิทสนมมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่องราวการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ความเห็น (0)