ชีวิตที่พอเพียง 2722. อัฒจันทร์หินแดง

เห็นรูป “อัฒจันทร์หินแดง” (Red Rock Amphitheatre) ในนิตยสารไทม์ ฉบับวันที่ ๑๑ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แล้วคลับคล้ายคลับคลาว่าลูกชายเคยพาไปดู ค้นดูก็พบว่าไปจริงๆ เมื่อ ๑๐ ปีที่แล้ว ที่ https://www.gotoknow.org/posts/53994 และเมื่อค้นรูปในไทม์ที่สวยจับใจก็พบ ที่นี่

ภาพดังกล่าวถ่ายตอนแสดงดนตรีที่อัฒจันทร์ ถ่ายให้เห็นภูเขาทั้งลูกมีไฟส่อง เห็นอัฒจันทร์อยู่ตรงกลางเล็กนิดเดียว วางอยู่ระหว่างหินใหญ่สองก้อนที่ไฟส่องสวยงาม เวลาเล่นดนตรีหินสะท้อนเสียงทำให้ไพเราะ นี่ก็ว่าตามนิตยสาร ผมไม่เคยไปฟัง ที่น่าชื่นชมคือมีคนความคิดดีไปสร้างสถานที่แสดงดนตรีนี้ไว้เมื่อ ๗๕ ปีที่แล้ว

วิจารณ์ พานิช

๑๒ ก.ค. ๒๕๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)