วันที่ 50 วันภาษาไทย (​29 กรกฎาคม 2559)

" วันภาษาไทย วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของประเทศไทย คือเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ "

โรงเรียน ... จัดกิจกรรมท่ามกลางสายฝน ซึ่งมีการจัดนิทรรศการงานเกี่ยวกับภาษาไทยของแต่ล่ะสายชั้นและมีกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง ขายของจากฝีมือนักเรียน และมีการแสดงการละเล่นพื้นบ้านของนักเรียน การประกวดตัวละครในวรรณคดีไทย ซึ่งแต่ล่ะชั้นแต่ตัวมาแบบไม่ยอมแพ้กันเลยทีเดียว มีทั้ง เงาะป่า นางรจนา นางผีเสื้อสมุทร พระอภัยมณี เป็นต้น พร้อมกับการแสดงละครประกอบตัวล่ะครนั้น ๆ


จากนั้นภาคบ่าย ... ต่อด้วยการประกวดร้องเพลงของนักเรียน ซึ่งกลายไปเป็นกรรมการกิติมาศักดิ์ได้ไงก็ไม่รู้ แต่การประกวดร้องเพลงก็ผ่านไปด้วยดี จากนั้น ... ก็เป็นการซ้อมกีฬาสีของนักเรียน แต่เรายังต้องเก็บและกวาดสถานที่ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนาวสาวสายธาร อินทร์ตา (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)