การ์ดวันแม่ (8 สิงหาคม 2559)

กมล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 56

สัปดาห์ที่ 13 สัปดาห์ของวันแม่แห่งชาติ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะ ชั้น ป.2 ขอตามกระแสวันแม่ โดยการทำการ์ดวันแม่ซึ่งยังคงบูรณาการเรียนการสอนรวมทั้งการทำกิจกรรมให้สอดคล้องกับสิ่งที่เรียนไปผ่านการทำการ์ดวันแม่ของนักเรียนแต่ละห้องในชั้น ป.2 ซึ่งก่อนการทำการ์ดวันแม่ได้สร้างข้อตกลงกติการ่วมกันเกี่ยวกับการทำการ์ดวันแม่ โดยเริ่มจาก...

ข้อที่ 1 ต้องนำสิ่งที่เรียนรู้ไปจากวิชาศิลปะในเรื่อง ทัศนธาตุ มาสร้างสรรค์ผลงานให้มีความสวยงาม

ข้อที่ 2 ส่งงานให้ตรงตามเวลาที่ครูกำหนด

ข้อที่ 3 ถ้าส่งงานชิ้นนี้ให้ครูตรวจเสร็จ ต้องนำไปให้คุณแม่หรือผู้มีพระคุณของนักเรียน

ซึ่งการตั้งกฎมาให้นักเรียนปฏิบัติในครั้งนี้ ข้อที่ 1 และ 2 ประสบความสำเร็จ นักเรียนสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและส่งตรงตามเวลาที่กำหนด ส่วนข้อที่ 3 ต้องรอให้ครูตรวจเพื่อให้คะแนน จากนั้นนักเรียนนำไปมอบให้กับคุณแม่แล้วชั่วโมงต่อไปให้นักเรียนนำการ์ดวันแม่ที่มีลายเซ็นของแม่หรือผู้ปกครองมาส่งเพื่อเป็นการตรวจสอบว่านักเรียนนั้นได้นำการ์ดไปไหว้แม่หรือไม่ วิธีนี้ได้นำมาจากตอนที่ข้าพเจ้าเป็นนักเรียนแล้วคุณครูที่โรงเรียนให้ทำการ์ดวันแม่แล้วให้เอาไปให้แม่หรือผู้ปกครอง จากนั้นให้เซ็นยืนยันว่านักเรียนได้นำไปมอบให้ผู้ปกครองจริง

55151001

55151001

55151001

บรรยากาศการทำการ์ดวันแม่ของนักเรียนแต่ละห้องเรียน นักเรียนแต่ละคนไม่ยอมน้อยหน้ากัน

ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่ทำงานเสร็จก่อนเพื่อนคนอื่นๆผู้สอนจึงจัดกิจกรรมเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อไม่ให้นักเรียนคนที่ทำงานเสร็จไปแกล้งคนที่ทำงานไม่เสร็จ โดยการให้เล่าเรื่องของตนเองกับแม่หรือผู้ปกครองของตนเอง และมีนักเรียนหญิงอยู่ 1 คนที่เล่าเรื่องของเธอและแม่ของเธอมาทั้งน้ำตา ว่าเธอกับแม่ไม่มีความรู้สึกอะไรต่อกันนักเรียนเล่าไปก็ร้องไห้ไป คือ ซึ้งยิ่งกว่าซึ้ง และสิ่งที่ข้าพเจ้าบอกกับนักเรียนทั้ง 3 ห้อง เกี่ยวกับ แม่ มีดังนี้

“แม่ไม่มีวันโกรธเกลียดลูกของตนเอง เพราะเราเป็นได้ทุกอย่าง เป็นที่พึ่งในยามยาก ลำบากกับตนเอง เพื่อให้ลูกได้สบาย”

8 สิงหาคม 2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกมลวรรณ ไทยเก่ง (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)