​ อาจารย์นิเทศ (วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2559 )

SmallGirl
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้อาจารย์มานิเทศ ครั้งที่สอง แต่นับให้เป็นครั้งแรก เพราะตอนครั้งแรกที่อาจารย์มา อาจารย์ไม่ได้ดูสอนและตอนนั้นแผนการสอนเราเขียนได้แย่มาก อาจารย์จึงให้โอกาสแก้ตัวใหม่ โดยครั้งนี้เราได้ส่งแผนการสอนให้อาจารย์ดูก่อน อาจารย์บอกว่าแผนผ่าน ถือว่าพัฒนาขึ้นได้ดี ในการเขียนแผน ในด้านการสอนที่เราโดนนิเทศวันนี้

 1. การสอนของเราไม่มีสรุป แต่ครูแนะในสรุปเป็นแผนภาพความคิดเหมือนที่เราได้เขียนไว้ในแผนการสอน ซึ่งเราอาจจะออกแบบแผนภาพความคิดของเราไว้ แต่ให้นักเรียนช่วยกันร่วมแสดงความคิดเห็นเหมือนกับว่าสิ่งที่เราช่วยกันสรุปเป็นความคิดของนักเรียนเอง
 2. กิจกรรมยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้คิดก่อนที่ครูจะบอกหรือนักเรียนจะรู้ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นของตนเองก่อน
 3. ควรมีการชี้แจงกิจกรรมก่อนการเรียน
 4. การสุ่มนักเรียนตัวแทนออกมานำเสนอหน้าห้อง ควรสอนเรื่องการสื่อสารไปด้วย (ทำข้อตกลงในชั้นเรียนในการพูดและฟัง อาจจะตั้งเงื่อนไขว่าตั้งใจฟังเพื่อนเมื่อเพื่อนนำเสนอจบแล้วจะมีคำถาม) การนำเสนอหน้าชั้นเรียน เช่น
 • แจ้งให้นักเรียนได้รับรู้ว่าในชั่วโมงนี้เราจะเรียนอะไร นักเรียนได้เรียนรู้แล้วจะได้รับประโยชน์อะไร จะทำให้นักเรียนมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไร
 • การแจ้งกิจกรรมจะช่วยกระตุ้นและสร้างแรงเสริมให้แก่นักเรียน
 • การแจ้งกิจกรรมนักเรียนได้มีความคาดหวังว่ากิจกรรมจะสนุกนักเรียนจะได้ตั้งใจเรียน
 • เมื่อแจ้งกิจกรรม ครูก็ขอความร่วมมือและสร้างขอตกลงกับนักเรียน
 • แนะนำตัวเอง
 • แนะนำกลุ่มและเรื่องที่จะนำเสนอ
 • นำเสนอ
 • กล่าวขอบคุณ

และอาจะมีการชักชวนในการนำเสนอครั้งต่อไป เช่น ใช้คำถามว่า มีใครจะนำเสนอต่างจากที่เพื่อนนำเสนอบ้าง ถ้าต่าง ต่างแบบไหน (จะทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น)

และนี้คือส่งที่โดนนิเทศไป แต่บางครั้งก็มีการถูกนำไปเปรียบเทียบบ้าง ทำให้ไม่ค่อยสบายใจ โรงเรียนต่างกันบริบทอะไรหลายๆอย่างก็ไม่เหมือนกัน บางเรื่องโรงเรียนนั้นสอนได้ โรงเรียนนี้อาจจะสอนไม่ได้ ปัญหามันไม่เหมือนกัน แต่ก็ขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำและแนวทางแก้ไขต่างๆ นิเทศครั้งที่ 2 จะพยายามให้มากกว่านี้คะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวโชติมณี จินะโต้ง (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)