​พุทธสงบงาม

กราบพระในป่าลึก

ในสำนึกบริสุทธิ์

ครรลองของคนพุทธ

ตามแนวบุตรตถาคต


ทำทานแล้วฟังธรรม

ตั้งเจตน์จำนำไปจด

ดื่มด่ำธรรมรส

ถ้วนทุกหยดยิ่งงดงาม


ก้าวสู่ระดับศีล

เร่งป่ายปีนไปไถ่ถาม

ห้าข้อขอติดตาม

พยายามเดินตามตรงภาวนาสมาธิ

แนวพุทธิวิเศษสงฆ์

ลดละกิเลสลง

ด้วยดำรงมงคลดี


สงบงามทั้งสามขั้น

ธรรมสร้างสรรค์สูงราศรี

ศรัทธาปัญญามี

ถูกวิธีวิถีธรรมชีวามาทางชอบ

คือคำตอบไม่ตกต่ำ

เรียบง่ายใช่เงียบงำ

จิตน้อมนำความร่มเย็นบันทึกถิ่นใต้

โสภณ เปียสนิท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมรสบทกวีความเห็น (0)