วีดีโอ เพลงจากคุกซานเควนติน แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ปี ๑๙๖๙

การแสดงออกที่เห็นได้ชัดจากสีหน้า อารมณ์ ความรู้สึก เสียงปรบมือ เสียงหัวเราะ เสียงโห่ร้อง ของผู้ต้องขัง ทำให้เพลงกลายเป็นจิตวิญญาณในบริบทของคุกซานเควนติน ในปี ๑๙๖๙


แนวคิดในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังที่คุกซานเควนติน ปี ๑๙๖๙ เป็นแนวคิดในการนำวงดนตรีไปแสดงคอนเสิร์ตในคุก โดยมีการนำนักร้องชั้นนำไปเปิดแสดงคอนเสิร์ตที่เป็นตำนานของคุกซานเควนติน มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาได้แก่ นักร้องชั้นนำของสหรัฐอเมริกา Johnny Cash ที่ได้นำเพลงไพเราะอย่างน้อย ๒ เพลง คือเพลง I Walk the Line at San Quentin และ เพลง San Quentin (Line From Prison) ไปร้องที่คุกซานเควนติน ทำให้เพลงกลายเป็นจิตวิญญาณในบริบทของคุกซานเควนติน โดยจักได้นำเสนอ วีดีโอ เพลงที่เป็นอมตะ และเป็นตำนานของคุกซานเควนติน ดังกล่าว ดังนี้ เชิญชม วีดีโอ .......


โดยสรุป

การแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังที่คุกซานเควนติน ปี ๑๙๖๙ โดยการนำวงดนตรีไปแสดงคอนเสิร์ตในคุกสามารถแสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จของโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู ผ่านการแสดงออกที่เห็นได้ชัดจากสีหน้า อารมณ์ ความรู้สึก เสียงปรบมือ เสียงหัวเราะ เสียงโห่ร้อง ของผู้ต้องขัง และ ทำให้เพลงกลายเป็นจิตวิญญาณในบริบทของคุกซานเควนติน ดังภาพที่ปรากฏใน วีดีโอ ข้างต้น อันเป็นกระบวนการพื้นฐานของการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังในการปรับสภาพจิตใจให้มีความพร้อมสำหรับการแก้ไขฟื้นฟู เพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคม ของคุกในปี ๑๙๖๙


.....................


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์

๔ สิงหาคม ๒๕๕๙


อ้างอิง


ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.openculture.com/2012/12/two_prison_conc... เว็บไซต์ https://en.wikipedia.org/wiki/At_San_Quentin เว็บไซต์ http://www.history.com/this-day-in-history/inmate-merle-haggard-hears-johnny-cash-play-san-quentin-state-prison เว็บไซต์ http://www.azlyrics.com/lyrics/johnnycash/sanquentin.html เว็บไซต์ http://theboot.com/johnny-cash-san-quentin-prison-... เว็บไซต์ http://theboot.com/johnny-cash-san-quentin-prison-performance/ และ เว็บไซต์ http://www.rollingstone.com/music/albumreviews/at-san-quentin-19690726


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายกระบวนการยุติธรรมเชิงพุทธ กฎหมายและการบังคับโทษจำคุกเชิงพุทธ และ เครือข่ายทนายความเชิงพุทธความเห็น (0)