ร้องเพลงเชียร์ (6 กรกฎาคม 2559)

วันนี้ได้มีโอกาสมาดูการซ้อมเพลงเชียร์ของโรงเรียน
ที่จะแข่งขันกีฬา "เจดีย์ขาวเกมส์"
ซึ่งเป็นงานที่ทางโรงเรียนเทศบาล 11 โรงเรียนจัดขึ้น
เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับระหว่างโรงเรียนเทศบาล ในเมือง
และเพื่อสร้างเสริมให้นักเรียน "รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย"


จากภาพจะเห็นว่า เป็นการทำงานของนักเรียน
ที่โรงเรียนนี้มี "สภานักเรียน" ที่ฝึกให้นักเรียนเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ
และสร้างประสบการณ์การทำงานร่วมกันของนักเรียน
ซึ่งดิฉันก็เคยผ่านการเป็นสภานักเรียนตอน ม.3 เหมือนกัน
ทำให้ได้เรียนรู้หลายอย่าง คือ
"การทำงาน น้ำใจ หน้าที่"
ถือเป็นโอกาสดีที่ นักเรียนจะได้รับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ อังค์วรา กันธะวงศ์ (ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๙)ความเห็น (0)