สอบกลางภาคเพิ่มเติม (26 กรกฎาคม 2559)

พิชญา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ทางฝ่ายวิชาการเรียกให้นักเรียนที่ไม่มาในวันสอบไปสอบที่ห้องวิชาการ โดยมีครูที่มาใหม่แต่ยังไม่มีคาบสอนเป็นผู้คุมสอบ แต่วันนี้ธาวินไปสอบกับเขาด้วย ครูพี่เลี้ยงจึงให้ดิฉันตามขึ้นไปดูด้วยอีกคน เพราะกลัวว่าเด็กจะไม่รู้เรื่องถึงวิธีการสอบ ดังนั้นคาบคณิตสาสตร์ของดิฉันจึงฝากงานให้ครูพี่เลี้ยงคุมแทน

คาบภาษาไทยวันนี้ สอนเรื่องไปโรงเรียน โดยเป็นบทอ่าน ซึ่งดิฉันใช้วิธีเรียกถามทีละคน เพื่อกระตุ้นเด็กคนที่ไม่ตั้งใจเรียนให้กลับมาสนใจ และเพื่อประเมินดูว่านักเรียนอ่านเรื่องแล้วเข้าใจเนื้อหาหรือไม่ ชั่วโมงนี้มีใบงานให้ทำ แต่ชั่วดมงหน้าคงต้องเขียนลงสมุดบ้าง เพราะดิฉันไม่ค่อยให้เด็กเขียนลงสมุดเลย สาเหตุหนึ่งคือเวลาที่เขียนลงสมุดในวิชาภาษาไทย เด็กที่ช้าจะไม่ได้อะไรเลยในคาบนั้น ซึ่งจากการสังเกตจะมีประมาณ3-4คน ส่วนนักเรียนที่ไม่สนใจจะเขียนก็มีอยู่บางส่วน ต้องเตือนอยู่ตลอดเวลา ครูพี่เลี้ยงท่านด็ได้แนะนำว่าให้เอาสมุดของห้องอื่นมาดูเป็นตัวอย่าง พอเอามาดู บางอย่างดิฉันก็ให้เด็กทำตาม แต่บางงานดิฉันขอตัดออกเพราะบางทีทำใบงานจะดีกว่าเนื่องจากเด็กห้องดิฉันทำงานเสร็จได้ไม่เท่ากัน

พอเด็กที่ไปสอบ สอบเสร็จแล้ว ดิฉันก็ให้มานั่งทำใบงานที่โต๊ะดิฉัน เพราะอยากให้เด็กทำให้เสร็จ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวพิชญา จินดาธรรม (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)