GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การศึกษาที่แท้

นวัตกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยีการศึกษา สื่อการสอน ระบบดิจิตอล

       "....คนเรานั้นจะต้องมี นวัตกรรม  คือ ต้อง innovative หรือต้องรู้จักสร้างสรรค์  ต้องมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า  ปรับปรุงปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก  แต่ว่าก็ต้องสามารถปรับโลกให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นอยู่หรือความพอใจความสุขสบายของตัวเองเหมือนกัน  ต้องแก้ปัญหาด้วยความคิด   พอทางหนึ่งตันก็ต้องหาทางใหม่   ไม่งอมืองอเท้ายิ่งใน  ภาวะวิกฤต  ยิ่งต้องการนวัตกรรม  ซึ่งไม่เฉพาะแต่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้น  หากแต่เป็นนวัตกรรมของทั้งระบบโดยรวม  ตั้งแต่สังคม  เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตหรือนวัตกรรม..."

                                              

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 61155
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)