gross doomistic products

คำว่า gdp (gross domestic products) ได้กลายเป็น catch word of the century ไปเสียแล้วในการหาเสียงการเมืองในระบบทุนนิยม เราได้ทำนายไว้แล้วว่าจะนำไปสู่ความล่มสลาย (doom) ภายในปีคศ. ๒๐๓๐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยจะเป็นหัวนำขบวนด้วยปัจจัยเสริมหลายประการ ดังนั้นเราขอนิยาม gdp เสียใหม่ว่า gross doomistic products มันเป็นกองเพลิงใหญ่ที่แมงเม่าทุนนิยมกำลังนำพาเราร่อนไปสู่ นำขบวนโดยเมกาและญี่ปุ่นและยุโรปตะวันตก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)