160730-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด T – Tide & tie

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา

Tide

(CCED) ให้ความหมายเพิ่มเติม

จากความหมาย “tide”ที่ทราบแล้วว่า

“เกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงของระดับผิวน้ำในแต่ละวัน”

คำที่ผันแปร รวมด้วย “ebb tide” “flood tide” “neap tide” “spring tide”

“high tide” “low tide” “red tide” “slack tide” “tide pool”


ว่าเมื่อเป็น นาม “tide” ยังหมายถึง

“tide ของ ความคิดเห็น” เช่น “สิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดไว้ในห้วงเวลาหนึ่ง” เช่น

‘The tide of opinion seems overwhelmingly in his favor.’

บางครั้ง ผู้คนอ้างถึง เหตุการณ์หรือแรง ที่ยากจะควบคุม หรือไม่อาจควบคุมได้

เช่น “tide of history.”

‘They talked of reversing the tide of history ….’

ยังสามารถ กล่าวถึง “a tide of something”

โดยเฉพาะ “บางสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจ” “ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ”

‘…. an ever increasing tide of crime.’


(OALD) ให้คำจำกัดความ “tide” เพิ่มอีกว่า

เมื่อเป็นเอกพจน์ หมายถึง “ทิศทางที่ซึ่งความคิดเห็นของคนจำนวนมากดูเหมือนหันเหไป”

‘It takes courage to speak out against the tide of opinion.’

‘There is a growing tide of opposition to the idea.’ (a tide of optimism)

หรือ “ความรู้สึกที่เกิดกับคุณในทันใดและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ”

a tide of rage surged through her.’

สำนวน เกี่ยวกับ “Tide”

“go swim with/against the tide”

หมายถึง “เห็นด้วย/ค้าน ทัศนคติหรือความเห็นของคนส่วนใหญ่”

“the tide turn/turn the tide”

ใช้เพื่อบอกว่า “โชคหรือความสำเร็จ กำลังเปลี่ยนกลับทาง”

The tide turned for Hingis at the start of the second set’

‘This contract is probably our last chance to turn the tide.’

Phrasal verbs เกี่ยวกับ “tide”

“tide sb over sth”

หมายถึง “การช่วยเหลือบางคน ระหว่างทุกข์ยาก ด้วยการให้สิ่งที่ต้องการ”

‘Can you lend me some money to tide me over until I get paid?’


Tie กริยา รูปอื่น คือ “ties” “tying” “tied”

ถ้า “tie” ของสองอย่างเข้าด้วยกัน หมายถึง “fasten.them” ด้วย “knot”

‘He tied the ends of the plastic bag together.’

ถ้า “tie” บางสิ่งหรือบางคน “ในที่หรือตำแหน่งเฉพาะ”

หมายถึง “จัดให้อยู่ที่นั่น และ fasten ด้วยการใช้เชือก” หรือ “string”

‘He had tied the dog to one of the tree near the canal.’

‘He tied her hands behind her back.’

ถ้า “tie” ผ้าหรือ “string” ชิ้นหนึ่ง “รอบบางสิ่ง”

หมายถึง “พันรอบสิ่งนั้น ด้วย ผ้าหรือ string แล้วผูกปลายทั้งสองเข้าด้วยกัน”

‘She tied her scarf over her head.’

‘Roll the meat and tie it with string.’

นาม “tie”

ใน UsE หมายถึง “หมอนรองรางรถไฟ”

โดยใน BrE เรียก “sleepers”


ส่วนใหญ่ใน BrE ใช้ “tie” กับการแข่งกีฬา หลายทีม โดยคัดทีมที่แพ้ในแต่ละรอบออก

‘They’ll meet the winner of the first round tie .’

ในการแข่งกีฬา ระหว่างสองคน ถ้าได้คะแนน “tie”

หมายถึง “ทั้งสองได้คะแนน เท่ากัน หรือสำเร็จระดับเดียวกัน”


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)