นิพพานคืออะไรแน่

นิพพานคืออะไรแน่

หลากหลายเกจิออกมาให้ความเห็นกันบ้างว่าเป็นอัตตา บ้างว่าเป็นอนัตตา บ้างว่าไม่ใช่ทั้งสองอย่าง สำหรับเราเชื่อมาทางฝ่ายหลวงพ่อเงื่อมที่ทำเรื่องยากให้เป็นง่ายโดยมีคำอธิบายหลายหลากเช่น

จิตว่าง (จากกิเลส)

จิตพ้นจากตัวกูของกู

จิตสว่างสะอาดสงบ

อีกทั้งเชื่อว่านิพพานเป็นอนัตตา รวมถึงขอขยายความด้วยว่านิพพานยังไม่อิสระ ๑๐๐ ที่ว่าไม่มาเกิดใหม่แล้วนั้นเราเชื่อว่าเป็น default แต่ยังมี option ให้มาเกิดใหม่ได้อีกเสมอ โห..จิตระดับโน้นอะไรจะด้อยกว่าจิตปุถุชนเชียวหรือ ที่เกิดใหม่ก็ยังได้เป็นสุขเสียอีกจะไปเย็นเป็นนิพพานไม่รับรู้ร้อนหนาวตลอดไปเพื่ออะไร เราจึงเชื่อว่าสภาวะนิพพานยังมีการปรุงแต่งอยู่แต่เป็นการปรุงแต่งที่ประณีตมาก แบบว่าไม่มีแรงกระเพื่อม โดย”จิตกำเนิด”ยังฝังอยู่พร้อมออกมาช่วยกู้โลกหากเกิดกลียุค

.

เมื่อจิตได้เห็นนิพพานแล้วได้เสวยนิพพานแล้ว จิตไม่ได้หายไปไหน แต่ยกสภาพขึ้นสู่ระดับสูงสุด อาจเรียกว่า นิพพานจิตก็ได้ ซึ่งทำงานได้หลากหลาย เช่น เดินไปสอนปัญจวัคคีย์ก็ได้ เมื่อสังขารดับ นิพพานจิตนี้ก็ลอยตัวอยู่ในมิติอื่น ไม่ได้หายไปไหน แต่มีอยู่แบบไม่มี เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตน(อัตตา) ไม่ใช่ไม่มีตัวตนนะจ๊ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)