ประชุมจัดทำแผน พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ 2560

วันนี้ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายชรัตน์ วสุธาดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด กรรมการและเลขานุการ พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม จัดทำแผน พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด ร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ โดยมีตัวแทนของแต่ละอำเภอเข้าร่วมประชุม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พอ.สว. จังหวัดตราดความเห็น (0)