ธรรมสู่ความสำเร็จในงาน ๔ (นิกายถาง)

ธรรมสู่ความสำเร็จในงาน ๔ (นิกายถาง)

๑.ต้องมีความรู้รอบและลึกในศาสตร์

๒.ต้องมีความมานะพยายาม

๓.ต้องมีทักษะในการแก้ปัญหาอุปสรรคขวากหนาม

๔.ต้องมีความรักในงานนั้น

ได้รับแรงดลใจมาจากอิทธิบาท๔ ของสิทธัตถะ โดยเราเอาฉันทะ (ความรัก) มาไว้ในข้อท้าย เพราะไม่งั้นพอเกิดอุปสรรคก็ท้อแท้ทำงานไม่สำเร็จนอกจากมีรักจริงเท่านั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)