ประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ ประจำปี 2559มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.39 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด นางวนิดชา ตั้งใจ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ ประจำปีงบประมาณ 2559ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ ไกรสิน ผู้ช่วยอธิการบดีได้กล่าวรายงานต่อประธานความว่า ฮีตสิบสองคองสิบสี่ เป็นมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าของปราชญ์อีสานที่ทุกคนควรเรียนรู้และศึกษาทำความเข้าใจในพื้นฐานของความเชื่อ คติเดิมของชาวอีสานเป็นส่วนที่ทำให้ชาวอีสานมีความสงบสุขร่มเย็นมาโดยตลอด เพราะมีการยึดมั่นที่เปรียบเหมือนธรรมนูญชีวิตของชาวอีสานจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด จึงได้จัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ ประจำปีงบประมาณ 2559 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์คือ
เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่น ให้ประชาชนและเยาวชนได้เรียนรู้และร่วมกันอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป การดำเนินกิจกรรมโครงการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน สถานศึกษาและชุมชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีการจัดขบวนแห่และจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้เรียนรู้และเยี่ยมชม หลังจากนั้นนางวนิดชา ตั้งใจ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวเปิดโครงการพร้อมกับชมขบวนแห่และนิทรรศการประเพณีต่างๆ ส่วนในภาคบ่ายเป็นการประกวดการจัดนิทรรศการประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้
1. รางวัลที่ 1 ได้แก่ บุญเดือนหก(ประเพณีบุญบั้งไฟ) โดย ชาวบ้านหมู่ที่ 6 ต.หนองหนองบัว อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

2. รางวัลที่ 2 ได้แก่ บุญเดือนห้า(ประเพณีบุญสงกรานต์) โดย โรงเรียนสตรีศึกษา อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

3. รางวัลที่ 3 ได้แก่ บุญเดือนสาม(ประเพณีบุญข้าวจี่) โดย ชาวบ้านโนนสะอาด ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

4. รางวัลชมเชย 5 รางวัล ได้แก่

4.1 นิทรรศการเกี่ยวกับคองสิบสี่ โดย วัดมิ่งเมือง ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

4.2 บุญเดือนอ้าย(เดือนเจียง)-บุญเข้ากรรม โดย สาขาวิชาปรัชญา

4.3 เดือนยี่-บุญคูณลาน โดย สาขาวิชารัฐศาสตร์ฯ ป.ตรี

4.4 เดือนเก้า-บุญข้าวประดับดิน โดย ชาวบ้านหมู่ที่ 3 ต.หนองหนองบัว อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

4.5 เดือนสิบ-บุญข้าวสาก โดย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

หมายเลขบันทึก: 611085เขียนเมื่อ 23 กรกฎาคม 2016 10:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 กรกฎาคม 2016 10:03 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี