งานอิสระ

ชื่อนางสาวนัชนนท์ ปะวะโก รหัสนิสิต57010124505 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา การพัฒนาชุมชน

ชื่อโครงการ ทำบุญในวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่19 กรกฏาคม พ.ศ.2559 ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปทำบุญและเวียนเทียนในวันเข้าพรรษา ที่พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

- ได้มีโอกาสไปทำบุญในวันสำคัญที่พระธาตุนาดูน

- ได้ได้ทำให้จิตใจเราสงบลง ณ เวลานั้น

- ได้ ทำจิตใจให้สงบร่มเย็น

ความรู้สึกต่อการเข้าร่วมโครงการ

ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจและมีความสุขมากที่ได้มีโอกาสร่วมทำบุญกับเพื่อนๆในวันสำคัญแบบนี้เพราะมันหาเวลายากที่จะได้ทำบุญในสถานที่แบบนี้กันเพื่อนๆหลายๆคนแบบนี้ ทำให้ในวันนั้นข้าพเจ้าและเพื่อนๆมีความใบหน้าแต่ละคนเต็มไปด้วยความสดใส อาจจะเป็นเพราะว่าได่ทำบุญถ้ามีโอกาสข้าพเจ้าก็ยาก

จะมาทำบุญกับเพื่อนๆแบบนี้อีกค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน nactchanonความเห็น (0)