งานอิสระ

ชื่อนางสาวนัชนนท์ ปะวะโก รหัสนิสิต57010124505 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา การพัฒนาชุมชน

ชื่อโครงการ บำเพ็ญบุญสร้างกุศลบารมี บริจาคโลหิตในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2559ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปทำกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมที่ไปทำคือ ไปช่วยงานบริจาคโลหิตที่โรงอาหารกลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม

ประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ

-ทำให้ตัวเองได้ฝึกการทำงานช่วยเหลืสังคม

-ได้ฝึกให้ตัวเองปลูกฝังการมีจิตอาสา

-และยังเป็นการได้ทำบุญอีกวิธีนึ่ง

ความรู้สึกต่อการเช้าร่วมโครงการ

ในการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษและยังได้มีโอาสทำงานร่วมกับคนอื่นๆได้เรียนรู้อะไรมากมายและได้ทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำและไม่คิดว่าจะได้ทำ สิ่งที่ได้ทำมันอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่มันก็ยังมีค่ามากสำหรับข้าพเจ้าเพราะมันอาจจะเป็นครั้งเดียวหรือครั้งสุดท้ายที่ได้ทำงานแบบนี้เพราะส่วนมากก็ไม่มีโอกาสได้ทำ และกิจกรรมนี้ฝึกให้ข้าพเจ้ากล้าพูดกล้าคุยกล้าที่จะช่วยเหลือผู้อื่นบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน nactchanonความเห็น (0)