ความไม่เที่ยงเป็นสุขหนอ (นิกายถาง)

ความไม่เที่ยงเป็นสุข

พุทธกระแสหลักสอนว่า สรรพสิ่งไม่เที่ยงจึงเป็นทุกข์ แต่นิกายถางสวนกระแสว่าความไม่เที่ยงก็นำความสุขมาให้เราได้ เช่น สายกีตาร์วางเที่ยงไว้เฉยๆก็ไม่เกิดเสียง ต่อเมื่อดีด(ไม่เที่ยง)ก็เกิดเสียงเพลงอันไพเราะเสนาะหูนำความสุขทางโสตวิญญาณมาให้ ..วัตถุดิบอาหารวางไว้เที่ยงๆก็งั้น แต่ถ้าเอามาปรุงรวมกันด้วยกุ๊กชั้นดี (คือทำให้มันไม่เทียง) ก็จะได้อาหารอร่อยเป็นความสุขทางลิ้น..แต่ดูก่อน แม้ความสุขทั้งหลายนี้ก็ไม่เที่ยง ย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดา ..นิกายถางจึงสอนว่า “สุขได้แต่อย่าติด” ดังนี้แล

---คนถางธรรม .กค.๒๕๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)