สุข สมุหทัย นิโรธ มรรค (ปฐมสัจจ๔ นิกายถาง)

สุข สมุหทัย นิโรธ มรรค (ปฐมสัจจ๔ นิกายถาง)

..สุข..ชีวิตคนเรานี้เกิดมาเพื่อเสวยสุข (ไม่ใช่เพื่อเสวยทุกข์ตามแนวพุทธกระแสหลัก) แต่สุขมีหลายระดับตั้งแต่หยาบไปจนละเอียดและในสุขนั้นก็มีทุกข์แฝงอยู่ด้วยเสมอ ไม่น้อยก็มาก

<p “=”“>..สมุหทัย..ต้นแห่งความสุขคือตัณหาสัญญาเวทนาอารมณ์รวมถึงสังขารปัญญา ..ตัณหามีทั้งดำและขาวเราควรลดตัณหาดำให้น้อยลงและเพิ่มตัณหาขาวให้มากขึ้น </p>

..นิโรธ..คือการดับไปของความสุขหยาบระดับต่ำและพัฒนาให้เกิดความสุขสูงละเอียดขึ้นเรื่อย จนถึงวิมุติสุข

<p “=”“>..มรรค..แนวทางพ้นสุขหยาบ คือมีสติในอิริยาบถ โดยเฉพาะขณะกินดื่มนอนเที่ยว แล้วใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่เทียงแห่งความสุขนั้น อีกทั้งพัฒนาความกตัญญูต่อธรรมชาติแวดล้อมที่ยังชีวิตแก่เรา </p>

---คนถางทาง..กค.๒๕๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เราเชื่อว่าถ้าพพจ.สอนแนวนี้แต่แรก ป่านนี้ศาสนาพุทธครองโลกไปหมดแล้วก็เป็นได้ โดยเฉพาะพวกฮิปปี้ ๕๕๕