วันที่ 40 เรียนปนเล่น กับเกมบิงโก (11/06/2559)

ในชั่วโมงการเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของวันนี้ได้ทำการเรียนการสอนเรื่อง คำควบกล้ำแท้ โดยให้นักเรียนเล่นบิงโกคำควบกล้ำแท้ หลังจากที่เรียนเสร็จแล้ว เพื่อเป็นการทบทวนและให้นักเรียนได้ฝึกอ่านคำศัพท์ด้วยซึ่งกติกาการเล่นบิงโกคำควบกล้ำแท้ จะให้นักเรียนในชั้นเรียนผลัดกันเลือกคำแล้วอ่านออกเสียงให้เพื่อนฟัง พร้อมทั้งให้วางหมากวางลงบนแผ่นบิงโกที่แต่ละคู่ได้รับ ซึ่งจะช่วยกันดูและเล่นเป็นคู่ๆ โดยให้โอกาสในการเลือกอ่านคำคนละ 1 คำ และเล่นไปเรื่อยๆ จนกระทั่งมีคนบิงโก ก็เริ่มเกมใหม่อีกครั้งและในตอนเย็นก็ได้ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดบอร์ดวันเข้าพรรษา ซึ่งใกล้ช่วงประเพณีเข้าพรรษา โดยครูพี่เลี้ยงได้ชวนให้จัดบอร์ด และครูจะชอบเปลี่ยนบอร์ดทุกๆวันสำคัญ ทำให้ฉันได้ฝึกการหาข้อมูลและจัดบอร์ดด้วย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราพรรณ บุญเรือง...(ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)