การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาของดิฉัน ก็มีหลายกิจกรรมแต่ส่วนที่จะยกตัวอย่างขึ้นมานี้ จะเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ดิฉันได้ปฏิบัติเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน วิชาพัฒนานิสิต ชื่อว่า โครงการ "วัยซน วัยใส รู้เท่าทันภัยยาเสพติด" ซึ่งจัดทำกิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย ตั้งอยู่ภายในอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ห่างจากมหาวิทยาลัยประมาน 11 กิโลเมตร เหตุผลที่เลือกกิจกรรมนี้เพราะว่า เป็นกิจกรรมที่ให้ประโยชน์หลายอย่างแก่ดิฉัน แต่ประโยชน์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึง ความรู้แต่อย่างใด แต่กลับเป็นการที่สมาชิกกลุ่มมีความสามัคคีกัน มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ถึงแม้จะมีปัญหาในการทำงานมากมายก็ตาม แต่พวกเราช่วยกันคิด และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ถือเป็นบททดสอบอีกบทหนึ่งทั้งในเรื่อง ความอดทน ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งทั้งหมดที่ได้รับนี้มันเป็นประโยชน์มากในการที่เราจะดำเนินชีวิตประจำวันทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในสังคมต่อไปอย่างมึคุณภาพ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเข้าร่วมโครงการจิตอาสาความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ทราบไหมครับว่าก่อนถึงชุมชนโคกพระ
มีศานาสถาน หรือพระุทธรูปสำคัญอะไรบ้าง