มีหลายเรื่องที่ผมมองว่า ถ้ามีการเขียนถึง จะเป็นการปรับพื้นฐานให้เกิดการมองไปข้างหน้าในเรื่องที่ยังเป็นจุดอ่อนในสังคม

หัวข้อที่ผมมองว่าน่าสนใจเหล่านี้ ตัวเองไม่มีความรู้พอที่จะเขียนถึงเองแม้แต่น้อย แต่เชื่อว่าในสังคมมีอยู่ จึงใช้วิธียุให้คนที่มีความรู้ด้านนี้เขียนแทน เพราะหาอ่านเองจะเห็นตัวเลขหนัก ๆ แต่ไม่เห็นภาพที่แท้จริง

จริง ๆ แล้วมีหัวข้อมาก แต่ตัวเองก็มองเห็นได้ไม่กี่เรื่อง ด้วยความจำกัดของความรู้และมุมมอง จึงขอเปิดเวทีให้ลองช่วยกันเสนอต่อท้ายครับ

เพื่อเปิดประเด็น ผมขอยกตัวอย่างหมวดเรื่องนะครับ

  • พลังงานทดแทน อนาคตของพลังงานประเทศไทยจะเป็นอย่างไร มีเรื่องมากมายที่น่าเขียนถึง เช่น พลังงานแสงอาทิตย์มีศักยภาพทำอะไรได้ขนาดไหน ที่ระดับการลงทุนเท่าไหร่ อนาคตในประเทศไทยจะเป็นอย่างไร โดยใช้แนวเรื่องที่สื่อลงไปหาคนที่ไม่มีความรู้ได้
  • พลวัตพฤติกรรมศาสตร์ในสังคมไทย ผมมองว่าหลายปีนี้ สังคมมี segmenation เกิดขึ้นมหาศาล ในมิติต่าง ๆ ทั้ง การเมือง การใช้จ่าย ความเชื่อสุขภาพ อยู่ในระดับที่ผมมองว่าผิดปรกติ และถึงขั้นที่ตัวเองไม่สามารถเข้าใจภาพรวมได้อีกต่อไป มีสิ่งผิดปรกติมากมายที่อธิบายไม่ได้ เช่น ทำไมผู้ชายหายไปจากวรจรการศึกษาทางการ ? ทำไมผลสำรวจบอกว่าวัยรุ่น IQ ต่ำลง ? ทำไมคนไทยเป็นมะเร็งมากผิดปรกติ ? ฯลฯ
  • ความรู้ใหม่ ๆ ในแนวที่ "หนัก" แต่เปิดวิสัยทัศน์ ตัวอย่างเล็ก ๆ เช่น แนวคิดเรื่องการนำความรู้ใหม่ด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา ที่นำไปปรับใช้กับองค์กรมีชีวิต ผมเห็นต่างประเทศพูดถึงมานาน แต่หาอ่านในบ้านเราลำบาก
  • ....อ่านต่อข้างล่างครับ...