ร่างหลักสูตร การเรียนรู้หนังสือไทย

  ติดต่อ

                        วันนี้ ( 19 พ.ย.2549 ) ช่วงเช้า และ บ่าย ( ไปเป็นพัก ๆ เพราะต้องรับ ๆ ส่ง ๆ ลูก ) ที่ กศน.น่าน  มีครูเอื้อง ครูอำพร ครูศุทธินี ครูสุเรียน ระดมร่าง  ทำเอกสาร รูปเล่ม ร่างหลักสูตรการเรียนรู้หนังสือไทย  สำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ชาวไทยชนเผ่าตองเหลือง

                       เห็นความตั้งใจทำร่างหลักสูตร  เพื่อเสนอไปยังคณะทำงาน ที่ปรึกษาผู้เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป  เห็นว่าดีครับ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้อยคำในร่าง ระบุว่า

                       "   การเรียนการสอนที่ดี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษา ครูผู้สอนต้องเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ ความรัก ความเมตตา ไม่ดูถูกเหยียดหยาม ไม่ทำตัวแปลกแยก  ที่สำคัญ คือ ต้องไม่มีท่าทีข่มขู่  และควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สร้างแรงจูงใจในการเรียนเป็นระยะ ๆ ทั้งนี้ ในการจัดการเรียนการสอนให้สามารถใช้ภาษาของชนเผ่าตองเหลืองได้ตามความจำเป็น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน "

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มราบรีหรือชนเผ่าตองเหลือง

หมายเลขบันทึก: 61058, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-17 21:30:55+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การศึกษา#การมีส่วนร่วม#เชื่อมประสาน#ความพอเพียง#ต่อยอดภูมิปัญญา#จิตอาสา#กล่าวถึงคนดี#ถ่ายทอด#ทำความเข้าใจ#จากใจ#จุดประสาน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)