เรื่องเล่าอื่นๆ

ความเชื่อของคนอิสานในประเพณีบุญบั้งไฟ


ความเชื่อของคนอีสานว่า หากทำอะไร "ขะลำ" หมายถึง ผิดทำนองคลองธรรม เช่น กางร่มใส่แดด(ปกติคนเราจะกางร่มกลางฝน) ปิดตาจุดเทียนจุดคบขี้ใต้ในเวลากลางวัน โดยเฉพาะ ชายนุ่งซิ่น-หญิงนุ่งโสร่งในประเพณีบุญบั้งไฟการที่ในอดีตเพศชายมีบทบาทด้านพิธีกรรมมาตั้งแต่ครั้งโบราณ แต่ด้วยรูปแบบในพิธีกรรมขอฝนต้องมีเรื่องเพศมาเป็นองค์ประกอบ ผู้ชายจึงมีการนำเสื้อผ้าของสตรีมาสวมใส่เพื่อความสมบูรณ์ในพิธีกรรม การแต่งกายนี้เรียกว่าแต่งกายสลับเพศ รวมไปถึงการฟ้อนถอยหลัง (ปกติเวลาแห่สิ่งที่เป็นมงคลจะแห่ไปข้างหน้า) แห่ปลัดขิก แห่นางแมว เป็นต้น เป็นการกระทำอันขะลำผิดฮีตผิดประเพณีแต่โบราณ เทวดาพญาแถนเห็นเข้าก็จะทนไม่ได้ถอกน้ำหรือเทน้ำฝนลงมาล้างเสนียดตา ล้างความวิปริตนี้ จึงเป็นที่มาของการเซิ้งบั้งไฟแบบแปลกๆ เป็นไปเพื่อการขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลเพื่อจักได้มีน้ำไปทำไร่ไถ่นา ...บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นภเกตน์ ผ่านศรีมหามาศความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสาระดีๆ นะครับ

เข้าพรรษานี้ มีข้อขะลำใดบ้างครับ