เรื่องเล่าตำนานหมู่บ้าน

บ้านภู ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ชุมชนบ้านภู เป็นชนเผ่าผู้ไทย อพยพจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง เมื่อ พ.ศ. 2387 ตั้งภูมิลำเนาในพื้นที่บ้านภูรวมอายุได้ 130 ปี ผู้ทำหมู่บ้านคนแรกได้แก่เจ้าสุโพสมบัติ จากอดีตถึงปัจจุบัน มีผู้นำและผู้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน บ้านรวม 15 คน ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน หมู่ที่ 1 นายเผด็จศักดิ์ แสนโคตร รวมประชากร 1,200 คน จำนวนครัวเรือน 250 หลังคา อาชีพหลักได้แก่การทำนา อาชีพของผู้หญิงทอผ้า ผู้ชายเลี้ยงสัตว์ จักรสาน เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในระหว่างหุบเขาจึงให้ชื่อว่า บ้านหลุบภู ปัจจุบันเรียกชื่อว่า “บ้านภู” เมื่อ พ.ศ 2424 ชาวเมืองหนองสูงส่วนหนึ่งได้อพยพมาอยู่ที่ริมฝั่งห้วยบังฮีแต่ก็เกิดน้ำท่วมและเป็นโรคห่า (ท้องร่วง) ที่ทำกินน้อยพวกชาวบ้านจำนวนหนึ่งประมาณ 20 ครัวเรือนโดยการนำของเจ้าสุโพสมบัติ เจ้ามหาสงคราม เจ้ามหาเสนา แล้วเจ้ากิตติราชอพยพลงมาอยู่ริมฝั่งขวาห้วยกระเบน-นาพักหญ้า ซึ่งเป็นเจ้าเมืองนนท์มาอยู่ก่อน จึงเรียกตัวเองว่า บ้านหลุบภูให้เจ้าสุโพสมบัติเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน อยู่มาประมาณ 30 ปีได้ย้ายมาอยู่บนเนินเขาที่เป็นที่ตั้งบ้านภูปัจจุบัน>>>บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนานิสิตความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มุกดาหาร คือพื้นที่อีกชนเผ่าที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าและความดีงามมากมาย
อยากให้นิสิตอ้างอิงที่มาของเรื่องและภาพ รวมถึงลองเล่าผ่านประสบการร์ตรงของตนเองบ้าง จะดีมากๆ ไม่ใช่เน้นการสืบค้นอย่างเดียว นะครับ