ตำนานหมู่บ้าน

ตำนานหมู่บ้านชุมพล ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี บ้านชุมพลก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2527 ก่อตั้งโดย นาย ลา ราชรี (ผู้ใหญ่บ้านคนแรก) แต่ก่อนหมู่บ้านชื่อ บ้านสามเหลี่ยมน้อยสาขาบ้านนายูง และได้มาเปลี่ยนเป็นบ้านชุมพล ที่มาของชื่อบ้านชุมพล คือ ได้มาจากกแต่ก่อเป็นชุมนุนของพวกแบ่งแยกดินแดนอยู่ใต้ต้นไฮกลางหมู่บ้าน (ปัจจุบันเป็นศาลากลางบ้าน) ชาวบ้านส่วนมากจะย้ายถิ่นฐานมากจาก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ผู้ทรงคุณวุฒิคนแรกของหมู่บ้าน คือ นายขาน เทพศรีเมือง ได้มีโรงเรียนในปี พ.ศ. 2527 มีวัดในปี พ.ศ. 2535 (สำนักสงฆ์) วัดแท้ๆ ในปี พ.ศ. 2556 มีแม่น้ำไหลบ้านหมู่ คือ น้ำราง มีหลักบ้านหลักเมืองเป็นสิ่งศักดิ์การะ ปัจจุบันบ้านชุมพลมี 300 กว่าหลังคาเรือน มี 8 คุ้ม อยู่ในเขตเทศบาลตำบลนายูง ความผูกพันธุ์กับหมู่บ้าน หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ดิฉันอยู่มาตั้งแต่เกิด ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านอยู่ตลอดเวลา ได้มิตรภาพดีๆมากมาย ถึงแม้ม.ปลายจะตั้งย้ายไปเรียนในเมืองกับป้าแต่พอกลับบ้านก็ยังรู้สึกดีเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน คนในหมู่บ้านก็ยังจำได้และดีต่อเราตลอดเพราะครอบครัวดิฉันไม่มีญาติในหมู่บ้านเลย แต่คนในหมู่บ้านก็เหมือนญาติอีกฝ่ายของเรา มีอย่างไรก็ชอบมาช่วยตลอดเวลา ดิฉันเลยรักพวกเขาเหมือนญาติพี่


จัดการแข่งขันสรภัญญะ


ลักษณะของหมู่บ้าน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พิมหฤทัยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

หลายชุมชนพอถึงเทศกาลเข้าพรรษา มีถือศีลกินนอนที่วัดและสวดสรภัญญะอย่างต่อเนื่อง นี่คือศิลปะ-วัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ ครับ