กิจกรรมด้านจิตอาสา

โครงการ…ช่วยเหลือและนันทนาการน้องๆผู้พิการทางสายตา


ข้าพเจ้า นางสาว อนุพร นาชัยฤทธิ์ นิสิต คณะการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ เป็นโครงการของภาควิชาจริยธรรม กลุ่มของข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ไปที่ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด เป็นการไปทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆที่โรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือให้น้องฟัง การนันทนาการ พาน้องๆ เล่นกีต้า ร้องเพลง และมอบสิ่งของที่ขาดแคลนให้น้องๆ ข้าพเจ้าได้ไปนั่งเล่น ไปสอบถามน้องที่โรงเรียนนั้น น้องเขาก็บอกว่าบางครั้งก็รู้สึกท้อถอย อยากมองเห็นอยากใช้ชีวิตเหมือนกับคนปกติ ก็รู้สึกน้อยใจเป็นบางครั้ง แต่อารมณ์ก็เปลี่ยนไป บางครั้งก็สุข บางครั้งก็ทุกข์ ก็เป็นกันทุกคน แต่ก็จะพยายามคิดให้สุข ทำให้ข้าพเจ้าได้รู้ว่า เป็นคนตาบอด แต่ใจไม่ได้บอด” เป็นกิจกรรมที่มีทั้งความสุขและสนุกสนานความภูมิใจ และ เป็นประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ข้าพเจ้าได้รับในกิจกรรมนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าตำนานบ้านเกิดความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

การให้
ช่วยให้เรารู้สึกราวกับว่า
เหมือนได้ท่องเล่นในสวนดอกไม้