จิตอาสา

นิสิตได้ไปลงพื้นที่ ที่วัดป่าปัญญาธโร ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามในวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 กับเพื่อนๆในกลุ่มอีก 23 คน และเพื่อนๆวิทยาลัยการเมืองการปกครองอีก 20 คน ได้พากันไปปลูกป่าให้กับทางวัดจำนวน 700 ต้น มีไม้แคน ไม้พยูง ไม้ยาง ประโยชน์ของไม้ทั้งสามอย่างนี้ ไม่พยูงเป็นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์มีเทพเจ้าปกปักษ์รักษาอยู่เป็นไม้มงคลโดยมากคนแก่สมัยก่อนจะนำมาทำเป็นเสาเอก-โท ของบ้านเสามงคลศาลาเป็นไม้ที่มีประโยชน์มีเนื้อแข็ง ส่วนไม้ยางเป็นไม้น้ำมัน สมัยก่อนคนเราจะเอาขี้ยางจากต้นยางมาจุดกระบองเพื่อให้เกิดไฟ และต้นแคนเป็นไม้เนื้อแข็ง มีเห็ดเกิดตามฤดูกาล ถ้าไม้ 3 ตัวนี้อยู่ในพื้นที่ธรรมชาติมันเป็นไม้ยืนต้นมีอายุยืน 100-1000 ปี คนสมัยก่อนจึงเล็งเห็นประโยชน์สำคัญมากมาย นก หรือสัตว์ ก็ได้อยู่อาศัย มัแหล่งพักพิง และที่สำคัญเพื่อลดโลกร้อน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ร่มเย็นให้แก่วัด มีการใส่ปุ๋ยหรือดูแลต้นไม้อย่างถูกวิธี ปลูกต้นไม้อย่างถูกวิธี หรือวิธีการดูแลรักษาต่างๆ เพื่อให้ต้นไม้ที่นิสิตปลูกได้เจริญเติบโตต่อไป เพื่อเป็นประโยชน์ในภายภาคหน้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาพัฒนานิสิต3/2558ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ชอบตรงที่บอกสรรพคุณ คติชนเกี่ยวกับไม้แตละชนิดมากครับ