โลกและชีวิต (207) : กันและกันสรรพสิ่ง
ล้วนต้องการ
การพึ่งพิง-อาทร.


สรรพสิ่่ง
ล้วนยึดโยง
ไม่แยกส่วน.


สรรพสิ่ง
ล้วนมีลมหายใจ
เกี่ยวเนื่องกัน.


สรรพสิ่ง
ล้วนเป็นเหตุและผล
ของกันและกัน.


สรรพสิ่ง
ล้วนเป็นท้วงทำนอง
ของกันและกัน.


สรรพสิ่ง
ล้วนเป็นเสียงร่ำไห้และเสียงหัวเราะ
ของกันและกัน.


....

11 กรกฎาคม 2559
ประชุมเขียนตำราการสอน
มหาสารคามบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pandinความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

นั่นคือ...สรรพสิ่ง

สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

เขียนเมื่อ 

เชื่อมโยงองค์รวมหนึ่งเดียวนะคะ

โลก ธรรมชาติ ชีวิต

เขียนเมื่อ 

สรรพสิ่งทั้งหลายต่อเนื่องกันนะครับ

ขอบคุณมากๆครับ