กิจกรรมด้านจิตอาสาของตนเอง

กิจกรรมด้านจิตอาสาของตนเอง

เข้าร่วมกิจกรรม ทางคณะ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ในโครงการ (MSU Inbound Internship) 2016

หน้าที่ของกิจกรรม : ผู้เข้าร่วม

ประโยชน์ของกิจกรร : ได้รับความรู้จากกิจกรรมนี้มาก ได้ช่วยเพื่อนเเละทางคณะเองในการจัดซุ้มนิทรรศการ เพื่อการเรียนรู้ในหัวข้อ '' ครัวอีสาน ''

เเละได้รับความรู้มากมายในการเข้าฟัง สัมมนาเรื่องต่างๆ

ความรู้สึกของกิจกรรม : ได้รับความรู้ เเละมีความสุข จากการได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว มีความรับผิดชอบในหมุ่คณะในการทำภารกิจให้สำเร็จเเละลุล่วงไปด้วยดี เเละได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีอีกด้วย
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

โครงการนี้จัดขึ้นช่วงไหนครับ