โครงการสานฝันปันประสบการณ์ ครั้งที่ ๑ : ความคาดหวังของพี่ๆ

ค่ายสานฝันปันประสบการณ์ ของสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีจุดเป้าหมายสูงสุด คือ น้องๆมองภาพอนาคตของตนเองชัดเจนมากขึ้นเเละมีเเนวทางไปสู่ความฝันอย่างชัดเจน ซึ่งเน้นการพูดเรื่องความฝันเเละชีวิต โดยพี่ๆที่จบไปเเล้ว เเละพี่ๆที่กำลังเรียนอยู่ เป็นกลไกสำคัญในการผลักดันเเนวทางความฝันของน้องๆให้เป็นทำนองที่ไพเราะ

"ความคาดหวังของพี่ๆ" คือ ให้น้องเข้าใจความฝันเเละเเนวทางไปสู่ของของตนเองเพิ่มมากขึ้น
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกพอเพียงความเห็น (0)