แด่ครูด้วยดวงใจ โดย ชาตรี สำราญ ตอนที่ 1/1 ไม่มีเด็กโง่

เด็กโง่ ไม่มีหรอก

เพียงแต่ ครูมองไม่เห็นความสามารถแท้ของเขา ที่ซ่อนอยู่

จึงดึงศักยภาพของเขาออกมาไม่ได้


ถ้าครูคิดแต่เพียงว่า “ เด็กโง่”

คำๆ นี้ จะปิดตาครู ปิดใจครู

ให้ลืมค้นหาวิธีการสอนใหม่ๆ มาพัฒนาผู้เรียน คนนั้นๆ


เด็กทุกคนช่วยเหลือตนเองได้ ตามศักยภาพของเขา ตั้งแต่เล็ก

เพราะเขาไม่โง่

ความโง่เกิดขึ้น

เมื่อเรานำเด็กคนหนึ่ง.......ไปเปรียบเทียบกับ เด็กอีกคนหนึ่ง

จนเกิด “คำคู่” ออกมาว่า

เก่ง – เก่งกว่า

โง่ – โง่กว่า

ดำ - ดำกว่า

ถ้าครูคอยช่วยเด็กให้เรียนรู้ ตามศักยภาพของเด็กคนนั้นๆ

เขาก็จะเกิดการเรียนรู้ ตามวิธีการเรียนรู้ ที่เขารู้

เด็กที่เรียนรู้ช้า เรียนอ่อน

เขาก็มีวิธีการเรียนแบบของเขา

ข้อสำคัญ ครูรู้ไหมว่า เขามีวิธีวิธีการเรียนแบบใด

ตรงนี้สำคัญมาก


โลกของเด็กคือการเล่น

ครูจะสนับสนุนให้เด็ก เล่นอย่างไร จึงจะเกิดการเรียนรู้

ตรงนี้แหละ คือ จุดสำคัญของ การเปิดโลก ให้เด็กเล่น อย่างเรียนรู้


ศักยภาพ หรือ ความเก่งแท้ ของเด็กแต่ละคน

ถ้าครูมองเห็นแล้วดึงออกมาได้

ส่งเสริมให้เขานำความเก่งแท้ ของเขาออกมาใช้

เขาก็จะพบความสำเร็จในชีวิตของเขา


อย่า สอนเด็ก แบบไหลตามกระแสสังคม

โปรด สอนเด็ก

ตามธรรมชาติ แห่งความเป็นจริง ของการเรียนรู้

ในขณะนั้น

อ่านเป็นเล่มได่ที่นี่ครับ https://sites.google.com/site/chatreesamran/-2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แด่ครูด้วยดวงใจ โดย ชาตรี สำราญความเห็น (0)