โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด

"โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด "

(โครงการนี้เป็นโครงการเดิมของ สทศ. พวกเราเรยนำโครงการนี้มาสานต่อค่ะ)

วัน/เวลาดำเนินโครงการ 14 มีนาคม 2559 - 4 เมษายน 2559

สถานที่ ชุมชนส่องเหนือ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

สุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง เป็นสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนา การดูแลส่งเสริมสุขภาพจะต้องดูแลและส่งเสริมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต การออกกำลังกายจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนเราแข็งแรง การออกกำลังกายที่มีคุณค่า ไม่จำเป็นต้องมีราคาแพง เพราะความสำคัญของการออกกำลังกายอยู่ที่การได้ใช้ร่างกายในการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่อย่างไรให้ถูกต้องเหมาะสม พอเพียงกับความต้องการของร่างกายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง การออกกำลังกายด้วยยางยืด จึงเป็นการออกกำลังกายอีกวิธีหนึ่ง นอกจากจะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อ และระบบโครงสร้างร่างกายให้แข็งแรง ทำให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเปร่า ที่สำคัญเป็นการออกกำลังที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ออกกำลังกายได้เองที่บ้าน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน ทุกเพศทุกวัยหันมาออกกำลังเพื่อสุขภาพที่ดีและแข็งแรง ด้วยการออกกำลังกายโดยใช้ยางยืด

2. เพื่อเป็นการเสนอแนะวิธีการออกกำลังกายที่มีคุณค่าแบบใหม่ ที่ไม่ต้องลงทุนในราคาแพงเพื่อแลกกับการมีสุขภาพดี

3. เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

กลุ่มเป้าหมายในโครงการ

1. กลุ่มประชาชนที่สนใจ จำนวน 17 คน

2. กลุ่มผู้สูงอายุที่สนใจ จำนวน 14 คน

รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 31 คนกิจกรรมในโครงการ

- กิจกรรมสอนออกกำลังกายด้วยยางยืด ให้กับผู้สูงอายุและช่วยกายภาพให้ผู้บกพร่องด้านกล้ามเนื้อ - กิจกรรมการออกกำลังกายด้วยยางยืด โดยท่าการบริหารกล้ามเนื้อแขน. และ ท่าบริหารกล้ามเนื้อลำตัวและหัวไหล่ ท่าบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่และบ่า,ท่าบริหารกล้ามเนื้อลำตัว,ท่าบริหารกลุ่มกล้ามเนื้อสะโพก,ท่าบริหารกลุ่มกล้ามเนื้อต้นขา ท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกด้านหน้า ส่วนกลาง ส่วนบน และส่วนล่าง,ท่าบริหารกล้ามเนื้อลำตัวด้านข้าง,ท่าบริหารกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้าและด้าน หลัง.ท่าบริหารกลุ่มกล้ามเนื้อเอว หลัง สะโพก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ทำให้ประชาชนในชุมชนส่องเหนือ ทุกเพศทุกวัยหันมาออกกำลังเพื่อสุขภาพที่ดีและแข็งแรงด้วยการออกกำลังกายโดยใช้ยางยืด

2. ทำให้ประชาชนมีวิธีการออกกำลังกายที่มีคุณค่าแบบใหม่ ที่ไม่ต้องลงทุนในราคาแพงเพื่อแลกกับการมีสุขภาพดี

3. ผู้สูงอายุได้บริหารกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรง ทำได้ด้วยตนเองทุกที่ ทุกเวลาตามเหมาะสม"เห็นรอยยิ้มของชาวบ้าน หน้าที่ของนักพัฒนาก็มีความสุขมากๆแล้วค่ะ"


นางสาว สุปราณี เวโน กลุ่ม 1/3

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืดความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ช่วยเติมรายละเอียดให้หน่อยครับ เช่น ชื่อโครงการที่แท้จริง วันเวลา สถานที่ รวมถึงจำนวนประชากรที่เข้าร่วม ฯลฯ


เขียนเมื่อ 

เพิ่มเติมแล้วนะค่ะ