วันที่ 33 วันสุข (1 กรกฎาคม 2559)

" วันศุกร์ วันสุข "

เช้าวันศุกร์แสนสดใส วันนี้ก็แอบเกร็ง ๆ ว่าอาจารย์นิเทศจะมาไหม?

ในชั่วโมงที่ 2 ... สอนสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ซึ่งนักเรียนห้องนี้เป็นห้องที่เก่งที่สุดในระดับชั้น สอนง่าย เสียงไม่ดัง ทำงานสะอาดเรียบร้อย แต่แปลกที่ไม่ค่อยผูกพันกับนักเรียนห้องนี้มากนัก อาจเพราะไม่ได้สอนบ่อย เพราะโรงเรียนมีกิจกรรมและหยุดในวันศุกร์บ่อย


ในชั่วโมงที่ 3 ... สอนวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 นี่ก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่ถือว่าเก่งที่สุดในระดับชั้น ไม่ค่อยแข่งขณะครูสอน วันนี้มีกิจกรรมสนุก ๆ ให้นักเรียนทำ โดยแจกบัตรคำให้นักเรียน แล้วให้นักเรียนฝึกแยกว่าเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อนักเรียนห้องอื่นผ่านมาต่างพูดกันว่า "ทำไมห้องหนูไม่ได้ทำ" ก็เขาตั้งใจเรียนและทำกิจกรรมได้เร็ว ก็ต้องมีกิจกรรมดีๆ ให้เขาฝึกทำ

ในชั่วโมงชุมนุม ... วันนี้ไปควบคุมการฝึกซ้อมวงดุริยางค์ ของโรงเรียนไปสอนนักเรียนเป่าขลุ่ย ซึ่งทักษะที่ติดตัวมาตั้งแต่ตอนมัธยม งัดมาใช้กับการสอนเด็กในวันนี้ เป่าจนเวียนหัว ด้วยการเป่าแข่งกับเสียงการฝึกซ้อมของรุ่นพี่ที่ฝึกมากันเกือบปีแล้ว แต่ก็มีความสุขนะที่ได้นำความรู้มาสอนให้นักเรียนบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนาวสาวสายธาร อินทร์ตา (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)