160703-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด T – Tasteful & tasty

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Tasteful & tasty ต่างเป็น Adj.

KEMD ให้คำแปล Tasteful = “showing good judgement or taste” = “ซึ่งมีรสนิยม”

และให้คำแปล “Tasty” = “Having a good savory flavor” = “(อาหาร) อร่อย”


DPWE แนะนำว่า ควรใช้ “Tasteful” กับ เหตุการณ์หรือพิธีการ

และใช้ “tasty” กับ “อาหาร”


CCD อธิบาย การใช้ “Tasteful” “Tasty” และ “Delicious”

ว่า บางสิ่งที่ “Tasteful” เป็นสิ่งที่ “Attractive” และ “Elegant”

สามารถใช้ “Tasteful” เพื่อกล่าวถึงบางสิ่ง เช่น “Furniture” หรือเครื่องประดับและเสื้อผ้า

‘The bedroom was simple but tasteful.’

‘He always sent the most tasteful Christmas cards.’

อาหารที่ “Tasty” มีรสชาติที่อร่อยน่าพึงพอใจ

‘Try this tasty dish for supper with a crispy salad.’

‘The seeds, when toasted, are tasty and nutritious.’

มี ข้อสังเกตว่า ตามปกติ คุณจะไม่ใช้ “tasty”

เมื่อพูดเกี่ยวกับอาหารรสหวาน แทนที่ด้วยคำว่า “Delicious”

‘Martha makes the most delicious chocolate pudding.’

รูป Adv. คือ “Tastefully” KEMD ให้คำแปลว่า “อย่างมีรสนิยม”


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)