Active Citizen "น้ำนิ่ง" พลังสงขลา

สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Active Citizen

"น้ำนิ่ง" พลังสงขลาอภิศักดิ์ ทัศนีย์ หรือ น้ำนิ่ง หนึ่งในแกนนำเยาวชนกลุ่ม Beach For Life ที่เข้ามาทำงานเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแนวหาดสมิหลาที่หาดทรายกำลังถูกกัดเซาะ มาดูเรื่องราวของน้ำนิ่งกัน

ได้ที่ https://goo.gl/Gofcl6

----------------------------------

ช่องทางติดต่อมูลนิธิสยามกัมมาจล

#www.scbfoundation.com

#www.facebook.com/scbfoundation

#www.youtube.com/scbfoundation

#[email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน youthSCBFความเห็น (0)