160702-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด T – Tantalize & harass

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Tantalize & harass ต่างเป็น กริยา ความหมายใกล้เคียง

(Dictionary.com) สะกดคำอ่าน “Tantalize” ว่า “tan-tl-ahyz”

ให้คำพ้องความหมายของ “Tantalize” เช่น

“Provoke” “Taunt” “Tempt” และ “Frustrate”

(KEMD) ให้คำแปล กริยา “Tantalize ว่า “ยั่วเย้า”

คือ “tease” (แกล้ง) หรือ “torment” (ทรมาน) “บุคคลหนึ่ง ด้วยการทำให้เขาอยากได้ของบางสิ่งที่เขาไม่อาจมี และเอาไว้ให้เขาเข้าไม่ถึง”

‘The expensive clothes in the shop-window tantalized her.’

ให้คำแปล Adj. ในรูป “Tantalizing” (UsE) หรือ “Tantalising” (BrE) ว่า “ยั่วน้ำลาย”

Tantalizing smells in the kitchen.’

Harass

(Dictionary.com) สะกดคำอ่าน Harass

ใน UsE ว่า huh-ras” และใน BrE ว่า “har-uh s”


(WW) อธิบาย การออกเสียง “Harass” ว่า

ตามธรรมเนียมแต่ก่อนต้องเน้นที่ พยางค์หน้า

(แต่ AHD อ้างว่า คณะผู้พิจารณาการใช้ภาษาเห็นว่า ไม่เป็นที่ยอมรับหลังปี 2013)

แต่ระยะหลัง มีการใช้แพร่หลาย และถือเป็นมาตรฐาน ให้เน้นที่พยางค์หลัง

เป็น “huh-RASและใช้ รวมถึง “Harassed” และ นาม“Harassment”


(KEMD) ให้คำแปล กริยา “Harass” ว่า “รบกวน” คือ

“ทำให้รำคาญ หรือสร้างปัญหา (ให้คน) บ่อยๆ หรือต่อเนื่อง”

‘The children have been harassing me all morning.’

หรือแปลว่า “รังควาน” คือ “การโจมตี สัตรู อย่างทันทีและบ่อยครั้ง”

‘The army was constantly harassed by groups of terrorists.’

ให้คำแปล Adj. ในรูป “Harassed” ว่า “ทำให้ลำบากใจ”

‘A harassed mother.’

ให้คำแปล นาม ในรูป “Harassment” ว่า “ก่อความรำคาญ”

‘He complained of harassment by the police.’


(AHD) ให้คำพ้องความหมายของ กริยา “Harass” เช่น

“Harry” “Hound” “Badger” “Pester” และ “Plague”

ต่างหมายถึง “ทำการรบกวนต่อเนื่องหรือไม่หยุดยั้ง” โดยที่

“Harass” และ “Harry” แสดงนัย

“ของการก่อกวนอย่างเป็นระบบ ด้วยการปิดล้อมและรบกวนซ้ำๆ”

(“Harry” ออกเสียง “har-ee”)

‘The landlord harassed the tenants who were behind in their rent.’

‘John Adams and John Quincy Adams, pillars of personal rectitude, were harried throughout their presidencies by accusations of corruption, fraud, and abuses of power.’ (Alan Brinkley and Davis Dyer).

“Hound” “เสนอแนะ การเกาะติดไม่ห่างเพื่อให้ได้ผลที่ต้องการ”

‘Reporters hounded the celebrity for an interview.’

“Badger” “เป็นการตามติดเพื่อเซ้าซี้อ้อนวอนอย่างต่อเนื่อง”

‘The child badgered his parents for a new bicycle.’

“Pester” “เป็นการทำความรำคาญเล็กน้อยอย่างไม่ยอมหยุด”

‘How she would have pursued and pestered me with questions and surmises.’

“Plague” ออกเสียง “pleyg” “อ้างอิงถึงปัญหาที่คล้ายโรคอันตราย”

“He has been plagued by ill health.’


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)